Yaşlı bakımı; Çeşitli nedenlerle kesintiye uğrayan sağlığın yeniden kazandırılması, yaşam standartlarının korunması ve sürdürülmesini amaçlar. Yaşlı nüfus ve kronik hastalıkların artışı; iç içe olan bu iki grubun tıbbi takip ve bakım ihtiyacının artmasını beraberinde getirmiştir.

Belirli bir yaşa gelmiş (60 + ) bireylerin bedensel aktivitelerinin yavaşladığı görülmektedir. Bu yaştaki bazı yaşlıların sosyal ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çektikleri gözlenmektedir.

Kimi yaşlılar çağımızın hastalıklarına yakalanarak akli ve fiziki melekelerini kontrol edememektedirler.

Yaşlılıkla ilgili yapılan bilimsel çalışmalar, temelde yaşam süresinin uzatılmasına ilişkin olanaklar ve araçların araştırılması tarzında uzunca bir süre tıp biliminin yetki alanı içerisinde sürdürülmüştür. Bu sebepledir ki, dönemle ilgili ilk geliştirilen yaşlılık teorileri de genelde biyolojik ve fizyolojik tabanlı olmuştur. Bu geleneksel tutum nedeniyle bugün Batıda geliştirilen gerontoloji bilimi, daha ziyade tıp bilimine yardımcı bilim dalları arasında değerlendirilmektedir. 

Halbuki, bireyin davranış nedenlerinin hem biyolojik, hem psikolojik hem de sosyolojik kökenli olmasıdır. Türkiye’de gelişim psikolojisi perspektifinde yaşlılık dönemini psikolojik açıdan ele alan çalışmaların tarihinin Batıya göre oldukça yeni ve literatürünün ise son derece sınırlı olduğu görülmektedir. Bu anlamda Türkiye’de gelişim dönemleri itibariyle en çok çalışılan dönem, çocukluk ve ergenlik dönemidir. Hasta bakıcı ankara

Yaşlıların kişisel yaşamlarını huzur ve güven içersinde sürdürebilmeleri maksadıyla bakıcıya ve bakıma ihtiyaç duydukları muhakkaktır. Bu ihtiyaca cevap verebilmek maksadıyla ; 

Yaşlı Bakım Hizmetleri aşağıdaki hizmetleri kapsamaktadır; 
Yaşlının tahlil edilmiş kişisel özelliklerine uyan davranış tarzının sergilenmesi , 
Yaşlı ile gerçekçi , samimi ve candan bir iletişimin kurulması, 
Yaşlının doktoru tarafından önerilmiş bakım hizmetlerini, 
Yaşlının doktoru tarafından önerilmiş ilaç , egzersiz ve yürüyüş planının takibi, 
Yaşlının günlük bakımı ( beslenmesi, ilaç takibi, beden temizliği , kitap ve gazete okunması ) 
Hasta Bakımı ; bir toplumun gelişmişliğinin ölçütü yaşlılarına verdiği kıymet ile ölçülür düşüncesiyle ; yaşlı bakımı konusunda çok hassas davranmaktadır. 
Yaşlı bakımı yapacak bakıcıların herhangi bir psikolojik sorunu olmayan , yaşlı psikolojisinden anlayan, yaşlılara şefkatle yaklaşan, kendinden emin, deneyimli ve yaşlı bakım konusunda profesyonel olması gerekmektedir. 

Yaşlı Bakımında Güvenilir ve emin bakıcılar hem yaşlılarımızın hayatını hem de sizin hayatınız kolaylaştırıp keyif almanızı sağlayacaktır. 

Ankara Hasta Bakımı Firması olan İŞBUL bu hizmeti İşkur Güvencesiyle en kaliteli bir şekilde sunmaktadır