Refakat ; Hasta ve yaşlıların   çeşitli nedenlerle kesintiye uğrayan sağlığın yeniden kazandırılması, yaşam standartlarının korunması ve sürdürülmesini amaçlar. Yaşlı nüfus ve kronik hastalıkların artışı; iç içe  olan bu iki grubun tıbbi takip ve bakım ihtiyacının  artmasını Refakat Hizmetini de    beraberinde getirmiştir.

Kimi yaşlılar çağımızın  hastalıklarına yakalanarak  akli ve fiziki melekelerini kontrol edememektedirler.

Yaşlıların kişisel yaşamlarını huzur ve güven içersinde sürdürebilmeleri maksadıyla ; Refakat ve Rekatçıya ihtiyaç duydukları  muhakkaktır. Bu ihtiyaca cevap verebilmek maksadıyla hasta ve yaşlılarımızın refakat hizmetini yapacak refakatçının  refakat konusunda deneyimli, belgeli, güvenilir ve yaşlı kişilere  davranış biçimini çok iyi bilen şefkatli kişiler arasında seçilmektedir.Refakat ; evde refakat, Hastanede refakat , huzur evinde refakat ve tatil yerlerinde refakat olmak üzere çeşitli şekillerde hizmet verilmektedir.

Ankara Refakat Firmamız ;  Refakat konusunda deneyimli , hasta ve yaşlılara davranış biçimini çok iyi bilen, hasta ve yaşlılarımıza  temel ihtiyaçları konusunda  yardımcı olan ve kendi ailesinden bir bireye hizmet verir gibi  merhametli ve şefkatli bir şekilde hizmet vermektedir.

Refakatçi ; Ankara refakat firmamız aracılığıyla   tecrübeli ve güvenilir  hizmet verilmektedir. Refakat Hizmeti Aşağıdaki Hizmetleri Kapsamaktadır ;

  • Refakatçı  Hasta ve yaşlının her türlü  kişisel bakımı ile   günlük temel ihtiyaçlarının karşılanmasını kapsamaktadır. Bu kapsamda ;
  • Hasta ve yaşlının  hastalık nevine göre davranış biçiminin sergilenmesi,
  • Hasta ve yaşlının doktoru tarafından verilen ilaçların zamanında verilmesi ,
  • Hasta ve yaşlının   temel ihtiyaçlarının giderilmesi ( beden temizliği , yemek , altının bezlenmesi dahil )
  • Hasta ve yaşlının yürüyebiliyorsa yürütülmesi ve sohbet edilerek iletişim kurulması,
  • Hasta ve yaşlının beden egzersizlerinin fizyoterapistin gösterdiği ve önerdiği şekilde  yaptırılması,
  • Hasta ve yaşlının  evinde veya hastane ortamında  günlük ortalığın toparlanması,
  • Yapılacak tüm Refakat  hizmetleri bir plan dahilinde ve hasta ve yaşlı  yakını ile irtibatlı olarak planlanır ve yapılır.

Refakatçi Seçimi ve  İşe Yerleştirilmesi;Hasta refakati yaptırmak isteyen  hasta yakınları  , Ankara hasta bakımı iletişim bilgilerinde kayıtlı olan numaralardan iş ve meslek danışmanlarını arayarak hastaları ile ilgili bilgi verirler. İş ve meslek danışmanları   hastanın bakım özelliğine göre  hangi refakatçinin bu hizmeti yapabileceğini , bakım ücretini  konusunda hasta yakınına bir teklif sunar.

Eğer hasta yakını bu teklifi kabul ederse ;

Ankara hasta bakım firmasına davet edilerek  hastanın özelliğine göre hastaya bakabilecek en az üç  refakatçi planlanır ve bu refakatçiler hasta sahibi yüz yüze görüştürülür.

Hasta yakını , refakatçiyi  beğendiği ve hastasına bakabileceğine kanaat getirdiği takdirde;

Ankara hasta bakım yetkililerine  aracılık hizmet bedeli ödeyerek

Arzu ederse  bir sözleşme imzalayıp refakatçiyi  hizmete başlatabilir.

Refakatçi  işe başladıktan sonra hasta sahibi veya hasta  ile anlaşamadığı takdirde;

ilk üç ay içerisinde  sınırsız ve ücretsiz refakatçi değiştirebilirler.

Refakat  Hizmeti ;  7/24 devam eden bir hizmet olmasına rağmen , refakatçinin  verimli olabilmesi için  ücretli olarak   24 saat izin  kullandığı göz ardı edilmemelidir. Hastane Refakatçisi Seçimi ve Görevlendirilmesi ;

Hasta refakati yaptırmak isteyen  hasta yakınları  , Ankara hasta bakımı iletişim bilgilerinde kayıtlı olan numaralardan iş ve meslek danışmanlarını arayarak hastaları ile ilgili bilgi verirler.( Hangi hastanede yattığı,cinsiyeti , yaşı , kilosu , alt bakımı,  özel oda veya çok kişilik oda vs ) İş ve meslek danışmanları   hastanın bakım özelliğine göre  hangi refakatçinin bu hizmeti yapabileceğini ,Günlük bakım ücreti , ödeme şekli   konusunda hasta yakınına bir teklif sunar.

Hasta yakını  iş ve meslek danışmanının teklifini kabul ettiği takdirde ;

Refakatçi direkt olarak hastaneye veya eve gelerek refakat hizmetine başlar,

Hastane refakat hizmetinde ; refakatçi için refakatçi kimlik kartı çıkartılır ve hastanede refakatçi yemeği yemesi temin edilir. Eğer refakatçi kartı çıkartılamazsa ;  refakatçinin günlük yemek ücreti refakat ücreti haricinde refakatçiye elden ödenir.

Refakatçiye yemek ücreti veya verilmek istenirse bahşiş  haricinde bir ödeme yapılmaz. Ödemeler Ankara Hasta ve yaşlı bakım firması banka hesap numarasına  ödeme yapılır.